MERITVE IN KONTROLA

3D laserske meritve opravljene z merilno roko

izdelava merilnih protokolov

neporušne defektoskopije (VT, PT, MT, UT)