MERITVE IN KONTROLA

3D laserske meritve opravljene z mobilno merilno roko Hexagon ROMER.

Merjenje s koordinatnim merilnim strojem FERRANTI.

Izdelava merilnih protokolov.

Izvajanje neporušne defektoskopije (VT, PT, MT, UT).