MEHANSKA OBDELAVA ZVARJENCEV

Mehanska obdelava zvarjencev poteka na najsodobnejših in najnatančnejših CNC strojih za obdelavo zvarjencev.

Izvajajo jo strokovno usposobljeni CNC operaterj.