MEHANSKA OBDELAVA ZVARJENCEV

Mehanska obdelava zvarjencev poteka na najsodobnejših in najnatančnejših CNC strojih za obdelavo zvarjencev

izvajajo jo strokovno usposobljeni CNC operaterj