Posredovanje in zastopanje

Nudimo zvarjence vseh vrst in raznovrstnih materialov namenjenih za prvo vgradnjo strojev in naprav raznih svetovno priznanih proizvajalcev iz območja EU.

Proces izdelave zvarjencev zajema:

Tehnološka priprava dela

Sestava in varjenje po najnovejših standardih

Mehanska obdelava

Merska in kvalitetna kontrola

Površinska zaščita

In dostava kupcu